CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

Riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với Hyundai Ngọc Phát, vì thế bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

a. Mục đích & phạm vi Thu thập thông tin cá nhân:

- Hyundai Ngọc Phát không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

- Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

b. Phạm vi sử dụng Thông tin:

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách; gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ.

- Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh của chúng tôi để có thể giao chứng từ ( nếu có ) cho quý khách.

 

c. Thời gian lưu trữ Thông tin:

- Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong khoản thời gian nửa năm đến một năm để công ty có thể giới thiệu đến quý khách những dòng xe mới và sẽ được xóa khi nó không cần thiết trong mục tiêu lưu trữ của công ty.

 

d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin :

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Ô Tô Ngọc Phát

Địa chỉ : 26/6 Khu Phố 1 Phường Bửu Long Biên Hòa Đồng Nai

Điện Thoại : 03 84 84 84 84 - (0251)3 952 861 - (0251)3 952 961

 

e. Bảo mật thông tin cá nhân:

Hyundai Ngọc Phát đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:

  - Giới hạn truy cập thông tin cá nhân

  - Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

  - Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

f. Tiết lộ thông tin cá nhân:

      Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao xe mà quý khách đã giao dịch tại Hyundai Ngọc Phát. Trong một vài trường hợp đặc biệt, tại Hyundai Ngọc Phát có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Hyundai Ngọc Phát cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

g. Phương thức chỉnh sửa thông tin cá nhân:

- Mọi vấn đề chỉnh sửa xin vui lòng liên hệ số điện thoại để nhân viên cập nhật  : 03 84 84 84 84

Các website sau đây không thuộc quản lý của Hyundai Ngọc Phát, xin quý khách hàng lưu ý

STT Tên website Ghi Chú
1 http://hyundaingocphat.net Website giả mạo
2 https://hyundaibienhoadongnai.com Website giả mạo
3 https://hyundaingocphatbienhoa.com Website của TVBH đã nghĩ việc
4 https://hyundaingocphat.com.vn Website của TVBH đã nghĩ việc