Palisade Exclusive 7 chỗ

1,469,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Palisade Exclusive 6 chỗ

1,479,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Palisade Prestige 6 chỗ

1,589,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Palisade Prestige 7 chỗ

1,559,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Custin 1.5T Tiêu Chuẩn

850,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Custin 1.5T Đặc Biệt

945,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Custin 2.0T Cao Cấp

999,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Ioniq 5 Exclusive

0
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Ioniq 5 Prestige

0
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.0 T-GDi

539
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.0 T-GDi Đặc biệt

579
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.2 AT

435,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.2 MT

405,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.2 MT Tiêu Chuẩn

360,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.2 AT

455,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.2 MT

425,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.2 MT Tiêu Chuẩn

380,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Accent 1.4 MT

475,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Accent 1.4 AT

505,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Accent 1.4 AT Đặc Biệt

545,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.6 AT Tiêu Chuẩn

599,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.6 AT

669,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

2.0 AT

729,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

N Line

799,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Creta 1.5 Cao Cấp

699,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Creta 1.5 Đặc Biệt

650,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Creta 1.5 Tiêu Chuẩn

599,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Xăng Tiêu Chuẩn

845,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Xăng Đặc Biệt

955,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Dầu Đặc Biệt

1,060,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.6 Turbo

1,055,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Santa Fe Hybrid

0
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Santafe 2.5 Xăng

1,055,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Santafe 2.2 Dầu

1,155,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Santafe 2.5 Xăng Cao Cấp

1,275,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Santafe 2.2 Dầu Cao Cấp

1,375,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.5 Cao Cấp (6 chỗ)

685,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.5 Đặc Biệt

625,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.5 Cao Cấp

675,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.5 Tiêu Chuẩn

575,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Các website sau đây không thuộc quản lý của Hyundai Ngọc Phát, xin quý khách hàng lưu ý

STT Tên website Ghi Chú
1 http://hyundaingocphat.net Website giả mạo
2 https://hyundaibienhoadongnai.com Website giả mạo
3 https://hyundaingocphatbienhoa.com Website của TVBH đã nghĩ việc
4 https://hyundaingocphat.com.vn Website của TVBH đã nghĩ việc