1.2 AT

435,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.2 MT

405,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.2 MT Tiêu Chuẩn

360,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.2 AT

455,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.2 MT

425,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.2 MT Tiêu Chuẩn

380,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Accent 1.4 MT

475,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Accent 1.4 AT

505,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Accent 1.4 AT Đặc Biệt

545,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.6 MT

580,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

1.6 AT

655,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

2.0 AT

699,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Sport 1.6 T-GDi

769,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Kona 2.0 AT tiêu chuẩn

0
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Kona 2.0 AT đặc biệt

0
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Kona 1.6 Turbo

0
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Creta 1.5 Cao Cấp

735,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Creta 1.5 Đặc Biệt

670,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Creta 1.5 Tiêu Chuẩn

620,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Tiêu Chuẩn

825,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Xăng Đặc Biệt

925,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Dầu Đặc Biệt

1,030,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Turbo

1,020,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Santafe 2.5 Xăng

1,030,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Santafe 2.2 Dầu

1,130,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Santafe 2.5 Xăng Đặc Biệt

1,190,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Santafe 2.2 Dầu Đặc Biệt

1,290,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Santafe 2.5 Xăng Cao Cấp

1,240,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Santafe 2.2 Dầu Cao Cấp

1,340,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Hyundai Solati

1,060,000,000
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

New County

0
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

New Universe

0
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

New Porter 150

0
vnđ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Các website sau đây không thuộc quản lý của Hyundai Ngọc Phát, xin quý khách hàng lưu ý

STT Tên website Ghi Chú
1 http://hyundaingocphat.net Website giả mạo
2 https://hyundaibienhoadongnai.com Website giả mạo
3 https://hyundaingocphatbienhoa.com Website của TVBH đã nghĩ việc
4 https://hyundaingocphat.com.vn Website của TVBH đã nghĩ việc