ĐÓN HÈ SANG, NGÀN ƯU ĐÃI
11/22/2017 3:24:30 PM | 558 lượt xem
SẮM XE CHẤT- MỪNG THỐNG NHẤT
11/22/2017 3:24:30 PM | 558 lượt xem
ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 100% LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
11/22/2017 3:24:30 PM | 558 lượt xem
CHĂM XE THÁNG 3 - ƯU ĐÃI THẢ GA
11/22/2017 3:24:30 PM | 558 lượt xem

Các website sau đây không thuộc quản lý của Hyundai Ngọc Phát, xin quý khách hàng lưu ý

STT Tên website Ghi Chú
1 http://hyundaingocphat.net Website giả mạo
2 https://hyundaibienhoadongnai.com Website giả mạo
3 https://hyundaingocphatbienhoa.com Website của TVBH đã nghĩ việc
4 https://hyundaingocphat.com.vn Website của TVBH đã nghĩ việc