Xe Grand i10 1.2-AT
Cấp Bảo Dưỡng
 

Bảo Dưỡng Cấp 1
1.000 km - 5.000 km - 15.000 km - 35.000 km
 

Thời Gian Hoàn Thành
 

20 phút
 


Hạng Mục Bảo Dưỡng
 

Nhân công
 

Phụ tùng
 

Nhân công
BD cấp 1
 

Dầu động cơ
 
Vòng đệm bulông
xả nhớt

Nước rửa kính


Tổng Cộng

Grand I10 1.2-AT
(BA)
 

162.000

383.625

10.000

86.000

641.625
Xe Grand i10 1.2-AT
Cấp Bảo Dưỡng
 

Bảo Dưỡng Cấp 2
10.000 km - 30.000 km - 50.000 km - 70.000 km
 

Thời Gian Hoàn Thành
 

30 phút
 


Hạng Mục Bảo Dưỡng
 

Nhân công
 

Phụ tùng
 

Nhân công
BD cấp 2
 

Dầu động cơ
 

Lọc dầu động cơ
 
Vòng đệm bulông
xả nhớt

Nước rửa kính


Tổng Cộng

Grand I10 1.2-AT
(BA)
 

342.000

418.500

10.000

110.000

86.000

965.500
Xe Grand i10 1.2-AT
Cấp Bảo Dưỡng
 

Bảo Dưỡng Cấp 3
20.000 km - 60.000 km
 

Thời Gian Hoàn Thành
 

45 phút
 Hạng Mục Bảo Dưỡng
 

Nhân công
 

Phụ tùng
 

Nhân công
BD cấp 3
 

Dầu động cơ
 
Vòng đệm bulông
xả nhớt

Lọc dầu động cơ
 

Lọc nhiên liệu
 

Lọc gió động cơ
 

Lọc gió A/C
 

Nước rửa kínhTổng Cộng

Grand I10 1.2-AT
(BA)
 

450.000

418.500

10.000

110.000

430.000

235.000

340.000

86.000

2.079.500

Các website sau đây không thuộc quản lý của Hyundai Ngọc Phát, xin quý khách hàng lưu ý

STT Tên website Ghi Chú
1 http://hyundaingocphat.net Website giả mạo
2 https://hyundaibienhoadongnai.com Website giả mạo
3 https://hyundaingocphatbienhoa.com Website của TVBH đã nghĩ việc
4 https://hyundaingocphat.com.vn Website của TVBH đã nghĩ việc