Hyundai-Ngoc-Phat-1Hyundai-Ngoc-Phat-2Hyundai-Ngoc-Phat-3Hyundai-Ngoc-Phat-4Hyundai-Ngoc-Phat-5Hyundai-Ngoc-Phat-6Hyundai-Ngoc-Phat-7

Các website sau đây không thuộc quản lý của Hyundai Ngọc Phát, xin quý khách hàng lưu ý

STT Tên website Ghi Chú
1 http://hyundaingocphat.net Website giả mạo
2 https://hyundaibienhoadongnai.com Website giả mạo
3 https://hyundaingocphatbienhoa.com Website của TVBH đã nghĩ việc
4 https://hyundaingocphat.com.vn Website của TVBH đã nghĩ việc